CBSE Board Results 2018

CBSE X Results 2018

VIBGYOR High, Kolhapur - Uchagaon
Name %
Devanshi Ankur  Dedhia95.6
Kiran Tanaji Patil94.6
Abhishek Gopal Darak94.4
VIBGYOR High, Vadodara - Padra
Name %
Yashvee Dipak Kumar Patel94.4
Priyansi Mehulbhai Patel92
VIBGYOR High, Lucknow - Gomti Nagar
Name %
Ananya Gupta95.8
Aditi Jain93.8

CBSE XII Results 2018

VIBGYOR High, Vadodara - Padra
Stream Name %
CommerceShanaya Radhasaran Patel94.80
CommerceYug Kamlesh Bokadia93.80
CommerceApoorva Rawat93.80
ScienceApoorva Sanjaykumar Mehta91.80

CBSE XII Results 2017

 VIBGYOR High, Vadodara
Stream Name %
PCMBNikhil Dhapare94.4
CommerceDharmit Shah81.8
PCBAstha Soriya80.2

CBSE X Results 2016

VIBGYOR High, Kolhapur - Uchagaon
Name CGPA
Ashi Jain
Adwait Agawane
Aryan Sanas
Brahmanand Kori
Devraj Dhamane
Neil Wadhwani
Rutuja Riswadkar
Shaurya Magdum
Yash Zanwar
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Akshad Valecha 9.8
Siddhant Solanki 9.6
Snehalraj Chugh 9.6
Ritik Patel 9.4
VIBGYOR High, Vadodara - Padra Road
  Name CGPA
  Apoorva Rawat 10
Apoorva Sanjaykumar Mehta 10
  Urmi Patel 9.8
  Jewel Fernandes, Roshan Mitra 9.4
Vanshika Manish Agrawal 9.2
Swarup Chattoraj 9

CBSE XII Results 2016

  VIBGYOR High, Vadodara
  Name %
  (PCB) : Yagnadeep Gohil 94.4
  (PCM ) : Rohan Ajay Mistry 94
  (Commerce) : Mohd Muaaz Mohd
Munaf Golawala
85.4
85.4

CBSE X Results 2015

VIBGYOR High, Kolhapur - Uchagaon
Name CGPA
Radha Tendulkar 10
Anish Malu 10
Rinaj Mujawar 10
Nikita Patil 10
Gargi Kulkarni 10
VIBGYOR High, Vadodara - Padra
  Name CGPA
  Kapil Agarwal 9.4
  Dhwiti Hemant Patel 9.2
  Aditya Mishra 9.2
Preet Ronak kr. Shah 9.2
C.S Akash 8.6

CBSE XII Results 2015

 VIBGYOR High, Vadodara
  Name %
(PCB) : Dharti Shah 86
(PCM ) : Rounak Chattopadhyay 82.8
(Commerce) :Harsh Gajara 86
Copyright © VIBGYOR High 2018. All rights reserved.
To Top